Naujienos

UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centras“ įgyvendino projektą „Kamieninių ląstelių ir regeneracinės medicinos inovacijų klasterio plėtra“

2015-10-16

Norime pranešti, kad UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centras“ įgyvendino projektą „Kamieninių ląstelių ir regeneracinės medicinos inovacijų klasterio plėtra“, finansuojamą pagal  2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.4-ŪM-01-K priemonės „Inoklaster LT“ kvietimą Nr. 1. Projekto įgyvendinimui įmonė gavo 87.751,10 EUR Europos Sąjungos paramą.

Rinkos, kuriose veikia klasterį vienijančios įmonės yra specializuotos ir reikalaujančios specifinių mokslinių žinių, taip pat šiose rinkose aiškiai išreikšta intelektinė nuosavybė, todėl Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikta išsami rinkos analizė – atlikti detalūs įvairių medicinos sričių bei skirtingų šalių kamieninių ląstelių rinkų tyrimai. Projekto eigoje buvo vykdoma aktyvi rinkodara, skirta pritraukti naujus klasterio narius ir didinti klasterio tarp tautiškumą - į klasterio sudėti priimta 10 naujų narių. Tarp visų klasterio narių buvo kuriami glaudūs ryšiai, buvo sukurta bendra klasterio infrastruktūros valdymo sistema. Visi šie veiksniai yra ypatingai svarbūs tolimesniam klasterio vystymuisi, todėl Projekto metu pasiekti rezultatai leidžia maksimaliai padidinti klasterio konkurencingumą bei pagilinti klasterio sudėtyje

Kamieniniu lasteliu centras3