Naujienos

UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centras“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto finansavimo ir administravimo sutartį

2017-04-12

Pranešame, kad 2017 m. kovo 8 d. UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centras“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „Kamieninių ląstelių kultivavimo/pagausinimo iki terapinio ląstelių kiekio technologijos sukūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas pagal  2014-2020 m. Europos regioninės plėtros fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonės Nr. J05-LVPA-K “Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai” kvietimą Nr. 1. Projekto įgyvendinimui įmonei skirta 429.547,91 EUR Europos Sąjungos parama. Projekto vykdymo laikotarpis 2017 m. – 2018 m.

Projekto vykdytojas yra keletą metų tikslingai kamieninių ląstelių tyrimų srityje dirbanti įmonė, Kamieninių ląstelių ir regeneracinės medicinos inovacijų klasterio vienas iš įkūrėjų ir klasterio koordinatorius. Projekto vykdytojas atlikęs rinkos tyrimus, išsamią literatūros analizę ir metanalizę, apibendrinusi Lietuvos biomedicinos srityje dirbančių mokslininkų patirtį, nustatė pagrindinius apribojimus, kurie trukdo vystyti kamieninių ląstelių terapinio taikymo technologijas ir kurti pažangios terapijos vaistus. Tai yra nepakankamas kamieninių ląstelių kiekis, kurį šiuolaikinės technologijos leidžia pagaminti ir patiekti klinikiniams tyrimams. Atitinkamai, atsiradus galimybėms  plėsti klinikinių tyrimų apimtis, daugės naujų kamieninių ląstelių terapinių technologijų. Taigi Projekto vykdytojas projekte sukurtos technologijos pagrindu paskatins biomedicinos ir biofarmacijos sektorių plėtoti kamieninėmis ląstelėmis pagrįstų pažangios terapijos vaistų plėtrą. Projekto vykdytojas savo sukurtas technologijas komercializuos parduodamas jas kitoms biotechnologijų įmonėms, kurdamas naujas paslaugas, bei ateityje planuoja sukurti mažiausiai vieną kamieninių ląstelių pažangios terapijos technologiją.

 

 ES5