Naujienos

Pranešame, kad 2018 m. birželio 18 d. UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centras“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto finansavimo ir administravimo sutartį

2018-06-18

Pranešame, kad 2018 m. birželio 18 d. UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centras“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „Audinių 3D biospausdinimo, panaudojant kamienines ląsteles, technologijos kūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonės Nr. J05-LVPA-K “Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai” kvietimą Nr. 3. Projekto įgyvendinimui įmonei skirta 1.042.645,66 EUR Europos Sąjungos parama. Projekto vykdymo laikotarpis 2018 m. – 2021 m.

UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centras" (toliau - KLTC) yra keletą metų tikslingai kamieninių ląstelių (toliau - KL) tyrimų srityje dirbanti įmonė, Kamieninių ląstelių ir regeneracinės medicinos inovacijų klasterio vienas iš įkūrėjų ir koordinatorius. KLTC, atlikęs visą eilę rinkos tyrimų, išsamią literatūros analizę ir metanalizę, apibendrinęs Lietuvos biomedicinos srityje dirbančių mokslininkų patirtį, nustatė, kad pagrindiniai apribojimai, kurie trukdo vystyti KL terapinio taikymo technologijas ir kurti 3D struktūros dirbtinius žmogaus audinius, yra nepakankamas KL kiekis, kurį šiuolaikinės technologijos leidžia pagaminti bei neteisingas ir nepagrįstai menkas KL panaudojimas 3D biospausdinimo procesuose. Projekto metu sukurta technologija leis panaudojant KL, 3D biospausdinimo būdu kurti, modeliuoti ir gaminti žmogaus audinius ar organų fragmentus, tinkamus tiek in vitro tyrimams (pvz., vaistų tyrimams, gydymo strategijų tyrimams, ligų biomedeliams kurti), tiek klinikiniams tyrimams, tiek pažangiai terapijai – dirbtinių audinių ar organų transplantacijai. Atitinkamai, atsiradus galimybėms plėsti klinikinių tyrimų apimtis, daugės naujų KL terapinių technologijų. KLTC projekte sukurtos technologijos paskatins visą biomedicinos ir biofarmacijos sektorių plėtoti KL pagrįstų pažangios terapijos vaistų ar technologijų plėtrą. KLTC savo sukurtą technologiją ketina komercializuoti parduodama jos know-how kitoms biotechnologijų įmonėms, kurdama naujas biotechnologijų paslaugas, bei ateityje planuoja sukurti dirbtinius žmogaus audinius, tinkamus transplantacijai.

 

 ES5