Naujienos

„Kamieninių ląstelių tyrimų centras“ įgyvendino projektą „Kamieninių ląstelių ir regeneracinės medicinos inovacijų klasterio MTTP infrastruktūros plėtra“

2015-10-02

Norime pranešti, kad UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centras“ įgyvendino projektą „Kamieninių ląstelių ir regeneracinės medicinos inovacijų klasterio MTTP infrastruktūros plėtra“, finansuojamą pagal  2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.4-ŪM-01-K priemonės „Inoklaster LT+“ kvietimą Nr. 1. Projekto įgyvendinimui įmonė gavo 1.936.294,60 EUR Europos Sąjungos paramą.

Projekto įgyvendinimo metu sukurta moderni kamieninių ląstelių tyrimų infrastruktūra ateityje leis įgyvendinti įvairius tarptautinius MTTP projektus, padidins klasterio įmonių darbo našumą, padės kurti naujas žinias ir technologijas kamieninių ląstelių srityje bei padidins klasterio įmonių kuriamą pridėtinę vertę. Projekto vykdymo metu sukurta kamieninių ląstelių tyrimų infrastruktūra leis padidinti klasterio įmonių užsakymus, o tuo pačiu ir didins šių įmonių eksportą, praplės klasterio klientų geografinį ratą. Šio Projekto rezultatai didina užsienio investicijas gyvybės mokslų srityje, taip pat didina viso Lietuvos aukštųjų technologijų sektoriaus patrauklumą, MTTP veiklų komercializavimą.

Kamieniniu lasteliu centras